• http://www.8090u.com/pingtai/2030517.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/38843169.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/74.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/79771439.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/1672805.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/90.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/059136.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/328.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/35588101.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/70194.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/5639.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/37877405.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/661.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/15823.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/98833.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/15723.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/0611.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/4041.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/132553.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/362061.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/611493.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/666683.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/99.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/756702.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/53289.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/1122.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/918703.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/100012.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/829627.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/9692395.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/521.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/06714416.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/888918.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/710159.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/374.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/12697.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/40677.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/657.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/82.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/8652.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/4233348.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/78.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/99684988.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/91.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/96295.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/05210752.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/17136514.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/83.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/39.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/105561.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/27.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/795.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/98.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/580118.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/24.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/72.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/770.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/9224587.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/761467.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/597.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/987.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/03430265.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/007.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/5839425.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/855.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/779629.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/19709734.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/50.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/893028.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/9991.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/99142468.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/437.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/74919122.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/737.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/2436.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/213.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/893862.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/59.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/8096042.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/25148955.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/564.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/6237.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/39483745.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/81.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/63096.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/334775.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/5514044.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/6279628.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/269186.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/824.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/110033.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/8706.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/428.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/21447.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/14533.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/11671.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/7422168.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/6702.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/707248.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/25612525.html
 • 信息网首页||
  在线客服| 入网须知| 网员帮助| 广告须知| |

  美国团队研究共享自动驾驶电动车队的成本及环保性

  2018-04-02 12:54:31 来源:盖世汽车字号:  

   据外媒报道,美国能源部旗下的劳伦斯伯克利国家实验室(Berkeley Lab)与加州大学伯克利分校(UC Berkeley)就曼哈顿内的一支自动驾驶电动车队开展研究,从成本、能耗及环保等方面展开了相关分析。该团队发现共享自动驾驶电动车(SAEVs)的服务成本为$0.29-$0.61,要远低于当前曼哈顿去的出租车服务成本。相较于当前混动或内燃机车(ICEV)组成的自动驾驶车队。据该研究团队估计,若电池续航里程数在50-90英里,那么SAEV的成本无疑是最低的。

  电动汽车,黑科技,新车,前瞻技术,热点车型,共享自动驾驶电动车队,新能源出租车队成本,SAEV服务成本
   

   据外媒报道,美国能源部旗下的劳伦斯伯克利国家实验室(Lawrence Berkeley National Laboratory,Berkeley Lab)与加州大学伯克利分校(UC Berkeley)就曼哈顿内的一支自动驾驶电动车队开展研究,从成本、能耗及环保等方面展开了相关分析。

  据研究分析,该团队发现共享自动驾驶电动车(shared automated electric vehicles,SAEVs)的服务成本(每客英里的收入,per revenue mile)为$0.29-$0.61,要远低于当前曼哈顿去的出租车服务成本。相较于当前混动或内燃机车(ICEV)组成的自动驾驶车队,其每英里服务成本要低$0.05–$0.08。

   电动汽车,黑科技,新车,前瞻技术,热点车型,共享自动驾驶电动车队,新能源出租车队成本,SAEV服务成本

   据该研究团队估计,若电池续航里程数在50-90英里,那么SAEV的成本无疑是最低的。若每平方英里内拥有66座11 kW的充电设备或44座22kW的充电设备,也可以实现上述效果。该研究强调,当前的电动车续航里程数将远超该水平,这意味着若降低当前车辆的续航里程数,或许能实现较大的成本降幅。

  该团队还制作了建模,用于分析服务成本并优化电动车充电设备的配置位置。研究人员指出,目前在向个人用户推广电动车方面还存在诸多障碍,包括:高成本及续航里程数首先。但若转换思路,组建共享型自动驾驶电动车车队,就能为更多用户提供所需的服务。

  该团队还指出,对于人口稠密的城市环境而言,共享车队是目前最佳的解决方案。

  查公告,找数据,看资讯尽在信息网移动客户端

  扫描左侧二维码即可安装移动客户端

  您也可以直接【点击这里】进入APP下载界面