• http://www.8090u.com/pingtai/2030517.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/38843169.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/74.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/79771439.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/1672805.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/90.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/059136.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/328.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/35588101.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/70194.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/5639.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/37877405.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/661.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/15823.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/98833.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/15723.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/0611.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/4041.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/132553.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/362061.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/611493.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/666683.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/99.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/756702.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/53289.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/1122.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/918703.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/100012.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/829627.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/9692395.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/521.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/06714416.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/888918.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/710159.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/374.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/12697.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/40677.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/657.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/82.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/8652.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/4233348.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/78.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/99684988.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/91.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/96295.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/05210752.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/17136514.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/83.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/39.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/105561.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/27.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/795.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/98.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/580118.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/24.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/72.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/770.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/9224587.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/761467.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/597.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/987.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/03430265.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/007.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/5839425.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/855.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/779629.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/19709734.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/50.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/893028.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/9991.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/99142468.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/437.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/74919122.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/737.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/2436.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/213.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/893862.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/59.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/8096042.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/25148955.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/564.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/6237.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/39483745.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/81.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/63096.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/334775.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/5514044.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/6279628.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/269186.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/824.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/110033.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/8706.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/428.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/21447.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/14533.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/11671.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/7422168.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/6702.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/707248.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/25612525.html
 • 信息网首页|移动客户端|
  在线客服| 入网须知| 网员帮助| 广告须知| |

  出租电池销售方式大获成功 10万辆雷诺ZOE已上路

  2017-04-05 09:17:20 来源:腾讯汽车字号:  

   雷诺日前宣布,其刚刚签约了第10万个电池租赁合同,该销售模式受到了消费者的欢迎和接受。现在ZOE车型的拥有者获得了升级电池组的机会,将自己的电池组升级为雷诺上一年发布的新型41kWh电池组。

   据electrek网站报道,雷诺当前已拥有10万辆装备租用电池的电动车在路上行驶,现在这些电池可以升级为41kWh。借助雷诺ZOE车型,雷诺改变了传统的电动车出售理念:顾客不必购买电动车电池,只需每月租用电池组即可驾驶电动车。虽然这一理念存在争议,但很明显此举降低了电动汽车的入门价格。但没有电池组,这些电动车就无法使用,而且电池组的租赁费用可能并不便宜。

   雷诺日前宣布,其刚刚签约了第10万个电池租赁合同,该销售模式受到了消费者的欢迎和接受。现在ZOE车型的拥有者获得了升级电池组的机会,将自己的电池组升级为雷诺上一年发布的新型41kWh电池组。

   雷诺2012年推出了ZOE车型,当时大多数车辆配备的标准电池组为22kWh的标准电池组。单次充电的行驶里程约为80英里(约120公里)。随着2017年新款ZOE的推出,雷诺用能单次充电行驶200英里(约320公里)的41千瓦电池组震惊了所有人。

   这是一个具有重大意义的改进。现有的消费者只要支付更高电池月租金,就可以使用升级后的电池组。在电动车领域,汽车制造商为电池组升级的做法相对较少。特斯拉曾在Roadster车型做过电池组的升级,宝马也为i3车型提供了新型33kWh电池组。

   22kWh电池组和41kWh电池组之间存在租金差异:

   根据年行驶里程不同,升级后的电池组的月租价格从59英镑至110英镑(约合人民币506元至943元)。在大多数情况下,这一价格要低于驾驶人员支付的汽油费用。

   一个有趣的统计显示:雷诺称93%电动车客户选择租用电池组。

   雷诺解释了此举的优点:

   随着新型Z.E.电池组的推出,雷诺推出了一个没有最低限度承诺的更精简的定价方案。该方案包括两种选择:第一个选项,Z.E. Flex。这是一种按需付费的方式,其费率是根据实际覆盖的距离计算的;第二个选项,Z.E.Relax。这是针对零售客户的方式,提供无限的里程。这两个选项有助于控制ZOE汽车拥有者的驾驶成本。此外,客户可以获得最佳灵活性,并可以适应个人不断变化的需求,他们也可以在两种支付方式上随时切换。

   在法国,提供包括电池和车辆本身的整体租赁套餐变得越来越受欢迎。这个方案,他们享受电池租赁的优势,拥有控制其整体车辆预算的能力。新款ZOE目前可以以每月179欧元(约合人民币1317元)价格获得,这是一个消费者可以承受的价格!不过,法国的新款ZOE售价扣除了6,000欧元(约合人民币4.4万元)的补贴和4,000欧元(约合人民币2.9万元)的保费。

  查公告,找数据,看资讯尽在信息网移动客户端

  扫描左侧二维码即可安装移动客户端

  您也可以直接【点击这里】进入APP下载界面