• http://www.8090u.com/pingtai/2030517.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/38843169.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/74.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/79771439.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/1672805.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/90.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/059136.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/328.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/35588101.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/70194.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/5639.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/37877405.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/661.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/15823.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/98833.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/15723.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/0611.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/4041.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/132553.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/362061.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/611493.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/666683.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/99.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/756702.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/53289.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/1122.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/918703.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/100012.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/829627.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/9692395.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/521.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/06714416.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/888918.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/710159.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/374.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/12697.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/40677.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/657.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/82.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/8652.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/4233348.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/78.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/99684988.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/91.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/96295.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/05210752.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/17136514.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/83.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/39.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/105561.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/27.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/795.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/98.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/580118.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/24.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/72.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/770.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/9224587.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/761467.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/597.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/987.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/03430265.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/007.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/5839425.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/855.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/779629.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/19709734.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/50.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/893028.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/9991.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/99142468.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/437.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/74919122.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/737.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/2436.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/213.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/893862.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/59.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/8096042.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/25148955.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/564.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/6237.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/39483745.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/81.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/63096.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/334775.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/5514044.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/6279628.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/269186.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/824.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/110033.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/8706.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/428.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/21447.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/14533.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/11671.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/7422168.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/6702.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/707248.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/25612525.html
 • 新闻中心

  德国汽车工业协会副主席

  2017-09-12 14:59:58 来源:本站原创字号:  

   

  德国汽车工业协会副主席  Joachim  Damasky

   德国汽车工业协会简称VDA,我们汽车工业协会非常关注汽车安全性。

   VDA汽车工业协会负责德国汽车工业的安全性和规范制订,接下来谈一谈目前在这个方面的一些情况,我想汽车行业在目前来看,正在经历着非常重大的变化和变革,我们看很多路线图涉及到了动力总成和内燃机的进一步发展,我们也注意到自动化驾驶、无人驾驶这些技术的重要性,而且需要大数据,机车的使用也生成很多数据,这个对于实现自动驾驶非常重要,通讯技术也发展的如火如荼。

   我们制订一些有意义、有效的标准,对于车辆安全非常重要,也非常有必要,对于厂商和供应商标准都是非常重要的,最终对于消费者也是有切身的利益。

   在德国有一个国家电动汽车平台,这是一个政府和产业界一起合作打造的平台,我们有一个领导小组,那就是一个以HAD为导向的汽车工业协会的协调小组,在VDA领导之下,其专利占到国际汽车专利30%,现在我们正在和一些道路上的汽车半自动化互联化、电动化和共享化,我们也从政府那获得非常大的工作自由度,因此我们可以把很多力量放在这方面研究上。

   这一切的发展都需要我们汽车工业制订标准和法规,比如说这里面(PPT)1-9项规则,这是早在1979年的规范,在另外一个方面,我们所有人都在努力的工作,秉持国际的2660、2666的标准,我们也要协调产品标准和责任,一方面需要在技术方面获得自由,另一方面要遵从以上的标准。

   在法规和标准化之间有什么区别呢?我们根据标准进行工作,我们确保代表最先进的标准,由工业驱动这些标准,这是非常重要的一个方向,并且在制订标准组织支持下,我们会进行自主的开发,比如说标准组织包括ISO,IEC,不管中国还是美国欧洲都是这样做的,按照这样的国际标准工作。

   还有就是会注重定义接口和基本的要求,并且有助于产品的安全质量和成本。制订规则是制造商的职责所在,尽管是自愿履行,大多数的制造商还是将这样的法规提到非常重要的日程上。

   在另外一个方面,我们也需要国际化的汽车工业标准,我们另一方面需要一些法规,因为法规的落实关乎人与社会环境,获得行业的支持非常重要,在政府的职责范围由行业政府支持代表制订来落实这些法规,这一切法规会清晰的定义法律安全和环保要求的底线,因为在这个方面,要确保履行的证据有法可依,同时法规不应该定义其他任何竞争的要求,也要求实现特定技术和技术解决方案。

   对于德国政府来说,我们有标准化的路线图,目的就是要求组织和政府高效的合作,这个领域我们展示的是电动汽车2020,我们在这里谈论的,比如说充电桩的标准也是尤为重要的,很多方面都涉及到标准化路线图的工作,我们的最终目标是要能够规范驾驶的行为,并且要确保车辆的安全。

   现在我们希望能够将法规和标准结合起来形成最佳实践,欧盟指令2014年关于基础设施的部署,这是第一项要求,这都是体现无线充电要求可供电要求,对于政府可以协同来落实相应的标准,我们还有欧洲标准化组织,由欧盟制订的标准,这些必要的标准对于通讯还有充电都是非常重要的,这样可以确保相关的机制得到实施。

   我们还开展了一项任务,那就是业界需要制订标准形成一个通用的解决方案,行业超越了这个任务,但是工作是在IEC/ISO和国际层面完成的,挑战可以说是无处不在的,我下面要得出什么结论呢?首先创新是通过以下途径来实现的,当局相关政府定义法规各项具体要求,行业发挥创作力制订标准。法规的数量应该适当限制,并且关注社会利益领域,比如说像一些安全的问题和环保的要求可以关注,法规和标准应当始终保持一种中立,应当允许自由度,支持正当的竞争,以避免通过所谓不合理存在的法规,引发一些垄断的竞争。

   对于我们来说,作为一个行业始终应当以全球发展为导向,使得我们提供的每一款产品都能够满足全球化的需求,不管是服务于中国美国还是服务于欧洲,这是我们工作的目标!